Archiv


Lesní pedagogika – 2.A

V úterý 8. června jsme se vydali na mysliveckou chatu do Jablonic. Našimi průvodci se stali Radek Šmerda z Lesní správy Luhačovice a Adam Hupka, student lesnické školy. Oba pro nás měli připraveny nejrůznější lesní aktivity. Více ve fotogalerii

 
 

Na začátku proběhlo povídání o lese. Děti si zopakovaly, co se v jednotlivých měsících děje v lese a jak se v přírodě máme chovat. Mohly si prohlédnout různé přírodniny a kožešiny zvířat. Děti velmi zaujala hra na pytláka a myslivce i skládání puzzle na čas. V myslivecké chatě potom poznávaly trofeje a zkusily si je na pracovní listy nakreslit. Děti si také vyzkoušely řezat pilou a vyrobily si tak pěkné medaile na památku. Z akce si odnesly lízátka, masku kůrovce, sešity a klíčenky od LČR. Samozřejmě byl prostor i pro volnou hru a stavění lesních domečků. Moc děkujeme oběma lesákům za jejich čas a zvláštní poděkování patří i panu Hupkovi, který nám chatu zařídil a přišel nám rozdělat oheň na opékání špekáčků.

 
Tvorba INTERNETOvých stránek