Archiv


Čtvrťáci na dopravní výchově v Uh. Brodě

V pondělí 25. 4. 2022 se třída 4. A vydala do Uh. Brodu na dopravní hřiště za účelem připomenutí si pravidel silničního provozu a získání průkazu cyklisty. Děti nejdříve prošly teoretickou i praktickou částí. Organizátorem byl Mgr. Tomáš Smetana – dětem zopakoval pravidla silničního provozu a připomněl, jak se na silnici bezpečně a ohleduplně chovat z pohledu řidiče nemotorového i motorového vozidla - tedy i cyklisty. Mladí cyklisti si potom nasadili přilby a přesunuli se na dopravní hřiště. Zde si vyzkoušeli jízdu na kole za dodržování pravidel silničního provozu. A že jízda nebyla jednoduchá, svědčí o tom spousta nelehkých dopravních situací: křižovatky, kruhový objezd, dopravní značky, světelná signalizace, železniční přejezd, přechody pro chodce, cyklostezka, atd. Všichni projeli trasu bez vážnějších dopravních přestupků. Závěrečný dopravní test, který každý z účastníků musel podstoupit, dopadl také dobře. Za to byli všichni odměněni cyklistickým průkazem.

Za splněné úkoly musím děti s potěšením pochválit. Přeju jim, aby bezpečně ujely na kole co nejvíce kilometrů. Foto.

 
 
 
Tvorba INTERNETOvých stránek