Archiv


CO2 liga

Žáci 8. třídy se v předmětu Bioinformatika věnovali celoročnímu projektu CO2 liga, který organizuje ekologický institut Veronica. V průběhu roku dostávali zadání úkolů na téma klimatické změny a jejich cílem bylo pomyslně udržet oteplení planety pod hranicí 1,5 °C. Museli se vypořádat s prezentováním tématu v 6. třídách, s počítáním uhlíkové stopy své i školy nebo s rozhovorem na téma ekologie s panem starostou.

Mezi nejlepší týmy se nakonec nedostali, což však nevadí, protože obzvlášť v případě ochrany klimatu se cení každá snaha. Web: https://co2ligavestrani.wixsite.com/sdilejto/blog

Foto.

 
 
 
Tvorba INTERNETOvých stránek