Archiv


Loučení s deváťáky

„ Zvonek zvoní, škola končí, po schodech se běží…“

Když jsme na začátku školního roku 2009-2010 vítali nové prvňáčky, zapojili jsme do uvítání i deváťáky, kteří je před vstupem do školy dekorovali  šerpou  ŠKOLÁK  2009-2010. Už tehdy napadlo paní ředitelku, že na konci školního roku se role prvňáčků a deváťáků otočí. A tak se také stalo.

 
 

Po předání posledního vysvědčení našim deváťákům na této škole vstoupili do třídy prvňáčci se svou třídní paní učitelkou. Měli za úkol odekorovat svého deváťáka šerpou ABSOLVENT 2010. Pro vycházející žáky to bylo překvapení a mnozí neskrývali své dojetí.

V rozhlase se ozvala píseň: „ Zvonek zvoní, škola končí, po schodech se běží…právě teď odbila pátá…“  a prvňáci se svými deváťáky  se ruku v ruce  vydali na poslední procházku chodbami  po všech podlažích. Ve dveřích jednotlivých tříd stáli žáci se svými třídními učiteli a také se s nimi loučili. Nakonec vyvedli prvňáčci své velké kamarády před školu a naposledy jim zamávali.

 
Tvorba INTERNETOvých stránek