Archiv


Dopravní soutěž

Dne 1. června 2009 se v dopoledních hodinách konala pro žáky prvního stupně na školním hřišti Dopravní soutěž.

 
 

Dne 1. června 2009 se v dopoledních hodinách konala pro žáky prvního stupně na školním hřišti Dopravní soutěž.
Před zahájením soutěže proběhlo slavnostní otevření nově zbudovaného dopravního hřiště při naší škole. Slavnostního předávání se zúčastnili ředitelka školy Mgr. Irena Michalčíková, starosta obce Strání Pavel Mimochodek, místostarosta obce Antonín Zámečník, krajský zastupitel Bc. Ondřej Benešík a krajský koordinátor pro BESIP Zdeněk Patík. Tyto dopravní prostory budou dětmi využívány při osvojování základních pravidel silničního provozu.

Finanční zajištění dopravního hřiště:
Dotace Zlínského kraje 40.000,-Kč
Úspěšný grant u Nadace děti,kultura,sport 10.000,-Kč
Firma V.S.B.P. Ant.Bruštíka, sponzorský dar 7.000,-Kč
Z vlastních pronájmů 34.000,-Kč
---------------------------------------------------------------------------
celkem 91.000,-Kč

Za celkovou sumu bylo pořízeno:

Nástřik hřiště 34.500,-Kč
Nátěr mantinelů a ploch na hřišti 17.000,-Kč
Překážky pro jízdu zručnosti na kole 32.500,-Kč
Sloupky pro dopravní značky 7.000,-Kč

Po slavnostním předání byli žáci seznámeni s pravidly soutěže. Děti soutěžily ve třech kategoriích. Nejmladší kategorii „Ovečky" obsadili prvňáčci. Žáci druhých a třetích tříd tvořili druhou kategorii a soutěžili pod názvem „Pejsci." Tyto dvě nejmladší kategorie plnily úkoly chodce jako účastníka silničního provozu. Třetí kategorie byla sestavena z žáků čtvrtých a pátých tříd a soutěžili pod názvem „Draci." Tato nejstarší kategorie si ověřovala, do jaké míry zvládá základní pravidla silničního provozu v roli cyklisty. Většinou pětičlenné skupinky žáků různých kategorií museli projít čtyřmi stanovišti, kde společně plnily zadané úkoly. Žáci řešili různé otázky s dopravní tématikou, jednoduché dopravní situace chodce a cyklisty a také si ověřili znalost dopravních značek. Nelehký byl praktický úkol - projet bezchybně na kole (kategorie Draci) či koloběžce (kategorie Ovečky a Pejsci) již předem připravenou trasu sestavenou z nově vyrobených překážek. Během soutěže si děti opekly špekáčky. Vítězové jednotlivých kategorií byli na konci soutěže odměněni diplomem a drobnými cenami. Ještě jednou vítězným družstvům gratulujeme. Všem účastněným dětem a také jejich učitelům děkujeme za vzorný průběh celé soutěže. Tato soutěž se každoročně pořádá u příležitosti Dne dětí. Chceme tímto alespoň z části přispět k menší nehodovosti dětí na silnicích a zabránit jejich úrazům.Věříme, že si žáci rádi zasoutěží v podobných úkolech i příští rok.
Děkujeme paní Petře Hrbákové za sladkosti, které věnovala dětem z nižšího stupně k jejich svátku - ke Dni dětí.
Jména vítězů Dopravní výchovy i fotografie z tohoto dne jsou uloženy na webových stránkách naší školy (www.zsstrani.cz).

Pořadatelé soutěže Davidová Zdenka, Bartoňová Ivana

 
Tvorba INTERNETOvých stránek