Archiv


Ohlédnutí za rodičovským plesem

V sobotu 2. února 2013 se konal v prostorách ZŠ a ZUŠ Strání Rodičovský ples. Velké poděkování patří paním učitelkám Nikole Stolaříkové, Mgr. Ivaně Bartoňové a žákům za výzdobu, Mgr. Zdence Davidové a Mgr. Věře Zetkové za přípravu taneční choreografie a všem členům SRPDŠ za organizaci plesu. Fotografie zde.

 
 
 
Tvorba INTERNETOvých stránek