Archiv


Sběr papíru

Děkujeme všem žákům, rodičům a prarodičům, kteří podpořili naši školu a zapojili se do sběru papíru. Na podzim se díky Vám odevzdaly téměř 2 tuny papíru. V dubnu 2013 proběhl další sběr a vybraly se 3 tuny papíru. Celkem se v tomto školním roce vybralo a odevzdalo 5061 kg papíru.

 
 

Nejvíce papíru vybraly tyto třídy:

První stupeň:  1.A      807 kg

                        2.A      710 kg

                        3.A      629 kg

Druhý stupeň: 7.B      673 kg

                        9.A      172 kg

                        6.A      84 kg

     Nejaktivnější třídy 1.A, 2.A a 7.B získaly sladkou odměnu. Žáci třídy 1.A jako absolutní vítězové navíc vyrazí v rámci výuky do terénu a  budou odměněni opékáním špekáčků. Peníze získané sběrem papíru škola využije jako příspěvek na výukový program Dravci, který proběhne v červnu tohoto roku.

Jménem školy Vám chceme poděkovat za podporu při sběru papíru a doufáme, že nás opět podpoříte i v dalším školním roce. Tříděním papíru pomáháme nejen přírodě, ale také podporujeme naší školu.

 
Tvorba INTERNETOvých stránek