Archiv


Putovní výstava

Od 12.11. do 15.11.2013 byla do ZŠ a ZUŠ Strání zapůjčena putovní výstava nazvaná „Olga Havlová ve vzpomínkách přátel a fotografiích Bohdana Holomíčka“.

 
 

Na 12 výstavních panelech byly stručně shrnuty vybrané životní kapitoly Olgy Havlové a zasazeny do dobového kontextu.

Žáci 2. stupně s výstavou pracovali v hodinách výchovy k občanství a slohu. Ve skupinách používali pracovní listy s úkoly, na které s pomocí výstavních panelů hledali odpovědi. Sedmý ročník si vyzkoušel také tvorbu vlastních pracovních listů pro své spolužáky.

Na fotografiích se můžete podívat, jak se jim práce povedla. 

 
  Obrázky

Tvorba INTERNETOvých stránek