Archiv


Vyhlášení ředitelského volna

V souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění vyhlašuji pro základní školu i základní uměleckou školu na 29. 6. 2020 a 30. 6. 2020 volné dny. Důvodem jsou organizační a technické záležitosti v budově ZŠ a ZUŠ Strání.

Současně bude přerušen provoz školní jídelny.

 
 
 
Přiložené soubory
ředitelské volno_2020.pdf
 
Tvorba INTERNETOvých stránek