Archiv


Přednáška

Ve čtvrtek dne 17.9.2009 v 16:30 hodin se uskuteční ve spolupráci s klubem Energy v Uherském Brodě přednáška Mgr. Stanislavy Emmerlingové, autorky dyslektické tvořivé čítanky Když dětem nejde čtení 1,2,3 na téma: Lehká mozková dysfunkce, specifické poruchy učení - možnosti pomoci v rodině a ve škole a praktická řešení obtíží s pomocí produktů Energy.

 
 

Akce se koná v prostorách jídelny Penzionu pro seniory v Uherském Brodě, ul. Za Humny.
Vstup zdarma!
Předejte prosím dle vlastního uvážení informaci i rodičům žáků s LMD, ADHD, SVPU, obtížemi v soustředění.

Za PPP zve
Mgr. Hana Hnátková
speciální pedagog

 
Tvorba INTERNETOvých stránek