Charakteristika oboru

Posláním hudebního oboru ZUŠ je poskytovat žákům, kteří projevili potřebné předpoklady a zájem o studium hudby, základy odborného vzdělání a vychovat z nich zaujaté hudebníky, kteří by se dovedli ve svém životě i v životě společnosti uplatnit v tom či onom žánru jako amatéři nebo budoucí profesionálové.

 
 

To znamená vychovat mladého člověka schopného vlastního pěveckého nebo instrumentálního projevu, s rozvinutou schopností proniknout do výrazu a struktury hudebního díla.

 

 • Učit žáky zvládnout technické a výrazové prostředky zvoleného nástroje nebo zpěvu tak, aby se jim stal prostředníkem kvyjádření hudebních myšlenek, kreprodukci přiměřených skladeb sólových, ansámblových a komorních, popřípadě vlastní improvizaci.
 • Seznámit žáky shodnotnou literaturou svého oboru.
 • Rozvíjet pohotovost ve čtení zlistu a upevňovat svou paměť a své nástrojové nebo pěvecké dovednosti prakticky.
 • Poskytnout průpravu ksouhře ať jde o čtyřruční hru, hru vsouborech, orchestru, komorní hru nebo sólový zpěv.

 

 Metody a formy práce

 

            Veškeré metody a formy práce, stejně jako výběr hudebního materiálu, volí učitel podle individuálních schopností a studijního zaměření žáka tak, aby jeho technický a muzikální vývoj byl v rovnováze. Základní směrnicí pro práci učitele jsou učební osnovy, které jsou koncipovány tak, aby znalosti  a dovednosti žáka získané v sólové hře i souhře, ve hře z listu a improvizaci vedly k závěrečným cílům studia.

 

 • Vytvořit u žáka trvalý vztah khudbě a zvolenému nástroji.
 • Naučit žáka takovým pracovním návykům, které mu umožní samostatné a správné studium nových skladeb.
 • Vybavit žáka souhrnem dovedností, které podporují tvořivost.
 • Rozvíjet hudební představivost vytrvalým kultivováním sluchu a rytmického cítění.
 • Prohlubovat všeobecné hudební vzdělání a estetické cítění na základě uvědomělého vnímání hudby.
 • Učit děti vyjadřovat svůj vlastní názor na hudební dílo.
 • Využívat při výuce technické výukové prostředky, počítačové programy.
 
Tvorba INTERNETOvých stránek