Hodnocení výtvarné soutěže pro děti SUPER TRIKO 2009

ZUŠ Strání vyhlásila v měsíci listopadu 2009 pro děti MŠ, ZŠ a ZUŠ výtvarnou soutěž Super triko - inspirace přírodou. Cílem soutěže bylo objevovat estetické a dekorativní hodnoty textilu a inspirovat se přírodou při hledání námětu.

 
 

Žáci vytvářeli barevné návrhy na papírová trička ve skutečné velikosti různými výtvarnými technikami.

Soutěže se zúčastnilo 112 dětí. Porota vybrala 70 prací, které byly vystaveny v jídelně naší ZŠ během vánočních dílniček. Čtyřicet dospělých návštěvníků v anonymní anketě hodnotilo následovně:

KATEGORIE MŠ /7 triček /

1.Josef Revay

2.Michaele Reňáková

3.Daniela Mičová

KATEGORIE 1.-3. ROĆ. /12 triček /

1.Karolína Zimčáková

2.Ondřej Kolaja

3.Eliška Jachníková

KATEGORIE 4.-5. ROČ. /15 triček /

1.Martina Vintrová /12 hlasů /

2.Valerie Popelková, Aneta Miklášová

3.Lucie Tinková

KATEGORIE 6.-7.ROČ./25 triček /

1.Jiří Novák, Klaudie Čaňová, Žaneta Zámečníková /po 5-ti hlasech /

2.Alena Hrbáková, Andrea Miklášová, Marek Kostelanský

3.Monika Búliková, Adéla Bruštíková

KATEGORIE 8.- 9.ROČ. /6 triček /

1.Josef Vintr /18 hlasů /

2.Anna Voglová

3.Monika Popelková

KATEGORIE ZUŠ /5 triček /

1.Veronika Čankyová /16 hlasů /

2.Barbora Kratková

3.Kateřina Kratková

Vítězové v každé kategorii byli odměněni malým dárečkem, které věnovalo SRPDŠ.

V měsíci lednu porota vyhodnotila práce dětí. Při hodnocení se zaměřila na originalitu zpracování námětu, kompozici a provedení návrhu.

OCENĚNÉ PRÁCE /bez pořadí/:

KATEGORIE MŠ

Michaela Reňáková

 
Tvorba INTERNETOvých stránek