Absolventský koncert žáků hudebního oboru se vydařil

Dne 15. června v 17:00 se uskutečnil v multifunkčním sále ZŠ a ZUŠ Strání závěrečný a zároveň absolventský koncert žáků hudebního oboru. Své studium na ZUŠ ukončili 4 absolventi: Martina Zámečníková ve hře na housle /uč. Anna Přikrylová/ , Klára Tinková, Dominika Knotková a Natálie Zemániková ve hře na EKN /uč. Katarína Bánovcová/.

 
 

Kromě již zmíněných absolventů jsme mohli vidět a hlavně slyšet Ráchel Jankových – housle, Lucii Pavlušovou – klavír, Žanetu Zámečníkovou – violoncello, Vojtěcha Pavluše – trubka, Annu Voglovou – zpěv, Anetu Miklášovou – klavír, Jakuba Štajnera – baskřídlovka, Adama Bruštíka – housle a Gabrielu Popelkovou – housle.

Všechna hudební vystoupení se zdařila a krásný prožitek z koncertu umocnilo i velmi příjemné prostředí multifunkčního sálu, který byl vyzdoben obdivuhodnými pracemi žáků výtvarného oboru ZUŠ. Velké poděkování patří Mgr. Martě Macíčkové za realizaci výstavy těchto prací, které děti tvořily během celého školního roku.

Velkým přáním celého kolektivu učitelů ZUŠ je, aby takových pěkných společných zážitků, jako byl právě tento koncert, bylo co nejvíce.

 
Tvorba INTERNETOvých stránek