Soutěže


Sláva, nazdar výletu!

Letos jsme jeli na výlet 4. června 2019, a to ve stejné sestavě jako do plavání, tj. prváci a druháci dohromady. Naším cílem byl Ranč Kostelany.

    Hned po příjezdu jsme z tribuny obdivovali umění ovládat koně a pozorovat, co všechno se koně dokážou naučit. Poté jsme se stěhovali na různá stanoviště, kde nás kovbojové a indiánka seznámili s různými věcmi, které běžně používali. Zkusili jsme chytat (dřevěné) tele lasem, házet oštěpem, tomahavkem a trefovali jsme se vyřezanému kovboji míčkem přímo do pusy. Také se každý z nás projel na koni!  Během přestávky jsme si opekli špekáčky a koupili jsme si suvenýry. Dál následovaly ukázky zacházení s kolty a lasem a na závěr jsme zhlédli  westernové divadlo.

    Horkem zmožení, ale spokojení a plní zážitků jsme se vrátili domů.

 
 
 
Tvorba INTERNETOvých stránek