Soutěže


Exkurze do Hostětína

Dne 15. října 2013 navštívili žáci osmých tříd v rámci enviromentální výchovy Centrum Veronica v Hostětíně. Hostětín je centrem ekologických projektů pro venkov.

 
 

Během tříhodinové exkurze navštívili osmáci první kořenovou čistírnu odpadních vod, výtopnu spalující dřevní štěpku, na kterou jsou napojeny domácnosti ve vsi, pasivní dům, sušírnu ovoce a  bio-moštárnu. Prohlídka byla provázena zajímavým výkladem a zakončena ochutnávkou lahodného bio-moštu. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavých informací, které v budoucnu mohou využít. 

 
Tvorba INTERNETOvých stránek