Soutěže


Hostětín – zelená inspirace z Bílých Karpat

V úterý 14. 10. 2014 se žáci osmého ročníku vydali na interaktivní exkurzi do Hostětína.

 
 

V Centru Veronica se na konkrétních příkladech seznámili s tématy udržitelného rozvoje.  Jednalo se o tyto modelové ekologické projekty – tradiční sušírna ovoce, bio-moštárna, pasivní dům, kořenová čistička odpadních vod, výtopna na biomasu, solární kolektory, fotovoltaická elektrárna a šetrné veřejné osvětlení.

 
  ObrázkyTvorba INTERNETOvých stránek