Soutěže


Výukový program „Po stopách ztraceného mobilu“

Dne 30. 4. 2015 se 4. a 5. ročníky zapojily do výukového programu „Po stopách ztraceného mobilu“ v rámci projektu neziskové organizace ARPOK. 


 
 
Zahájení samotných lekcí předcházelo písemné vyplňování dotazníků žáky na počítačích několik dní předem. Ve čtvrtek pak plněním nejrozmanitějších úkolů za použití zajímavých metod pátraly děti po součástkách ztraceného mobilu. Zkušení lektoři je tak seznámili s dnešními problémy rozvojových zemí a životem jejich obyvatel. Děti byly nadšené i z různých pohybových aktivit. Celý dvojhodinový blok byl ukončen evaluačním dotazníkem, který děti vyplňovaly na počítačích několik dnů po ukončení celé akce. Více viz. fotogalerie.
                                                                                                                                                                                                                  Třídní uč. 4. a 5. tříd
 
Tvorba INTERNETOvých stránek