Soutěže


Beseda s paní Markétou Klimentovou

V pondělí 3. dubna 2017 zavítala do naší školy paní Markéta Klimentová z Bojkovic. Žáci druhého stupně měli možnost naslouchat zážitkům z cest po zemích, které před několika lety navštívila. Vyprávěla nám o památkách, lidech, zvycích i zajímavostech Itálie, řeckého ostrova Kréta a Santorini. Děkujeme za příjemné povídání.

 
 
 
  ObrázkyTvorba INTERNETOvých stránek