Matematická olympiáda Z5

V prvním pololetí tohoto školního roku probíhalo školní kolo matematické olympiády. V kategorii Z5 se snažilo vyřešit šest úloh devět žáků z pátých tříd: Otte Miriam, Tannerová Eliška, Havlík Petr, Bortlová Adriana, Szöke Dominik, Flekačová Ester, Anna Miklášová, Petr Knotek, Adam Zimčák.

Prvních šest žáků bylo pozváno do okresního kola, které se vzhledem k epidemiologické situaci konalo v kmenových školách ve středu 19.5.2021. Soutěžící měli 90 minut na vyřešení tří příkladů.

Gratulujeme Tannerové Elišce a Otte Miriam, které se staly úspěšnými řešitelkami okresního kola.

Všem žákům patří poděkování a pochvala, že se do soutěže zapojili.

 
 
 
Tvorba INTERNETOvých stránek