Odměna za soutěž Tři bratři kina Máj

Chtěli bychom jménem všech dětí a jejich učitelek poděkovat kinu Máj. Protože bylo těžké vybrat v soutěži nejlepšího, odměnou pro všechny bylo filmové představení O Brendanovi zdarma. Velmi si toho vážíme a těšíme se na další spolupráci.

 
 
 
Tvorba INTERNETOvých stránek