Pěvecká soutěž - SKŘIVÁNEK

V úterý 11. 4. 2017 proběhlo v dopoledních hodinách školní kolo pěvecké soutěže „SKŘIVÁNEK - ŠKOVRÁNOK“. Lidovou píseň dle vlastního výběru si zazpívalo 16 dětí z I. stupně. Do dalšího kola, které proběhne v pátek 21. 4. 2017 v sousední škole v Březové, postupuje (dle propozic) sedm dětí. 

 
 

1. A        Petr Havlík

              Barbora Popelková

1. B        Natálie Bruštíková - postup

2. A        Filip Flekač

              Denisa Macíčková

2. B        Nikola Zámečníková      

              Matěj Maslaňak - postup

              Martin Vintr

3. A        Klára Miklášová - postup

              Veronika Žajglová - postup

4. A        Markéta Popelková - postup - náhradník

4. B        Edita Macíčková

              Martin Zetka

5. A        Kateřina Zetková - postup

              Natálie Šimková - postup

5. B        Adam Želibabka - postup

 
  ObrázkyTvorba INTERNETOvých stránek