Přírodopisná exkurze 7. ročníku

Žáci 7. třídy se v rámci přírodopisu vydali na exkurzi na místní květnaté louky, aby si rozšířili své botanické znalosti. Prošli trasu od školy přes Štrbáň do PP Mechnáčky, na které kromě běžných lučních rostlin viděli také např. kriticky ohrožený hrachor panonský nebo několik druhů vzácných orchidejí. Dozvěděli se i něco o okolní krajině a o tom, jak ji člověk ovlivňuje.

 
 

V přiložené fotogalerii se můžete pokochat krásou okolní přírody i vy. Za poskytnutí vybraných fotografií patří poděkování Kláře Miklášové.

 
  ObrázkyTvorba INTERNETOvých stránek