Poděkování SRPDŠ

Děkujeme SRPDŠ za jejich příspěvek na dopravu žáků na lyžařský výcvikový kurz. I díky tomuto příspěvku mohl být žákům vrácen přeplatek. Velké poděkování patří všem rodičům, kteří se ve svém volném čase zapojují do činnosti tohoto spolku. Díky Vám a Vaší činnosti získávají žáci příspěvky nejen na dopravu, ale i na výukové programy, občerstvení na akademii, odměny pro úspěšné žáky a další.

 
 
 
Tvorba INTERNETOvých stránek