Straňanská laťka 2023

Ve středu 29. 11. pořádala naše škola již tradiční Straňanskou laťku. Kromě družstva z naší školy, složeného z dvanácti nejlepších skokanů do výšky, nastoupili do soutěže výškaři z Bánova, Kunovic, Uherského Brodu Pod Vinohrady, Uherského Brodu Mariánské náměstí, Nivnice, Bojkovic, Uherského Ostrohu a Podolia. Celkem se zúčastnilo letošního ročníku rekordních 81 žáků. Za naši školu se dokázali umístit Viktorie Hargašová ze 7. A (3. místo), Tereza Knotová z 9. B (3. místo) a Viktor Želibabka z 9. B (2. místo). Sláva vítězům, čest poraženým! Všichni byli moc šikovní.

Foto ve fotogalerii.

 
 
 
Tvorba INTERNETOvých stránek