Jdeme zdraví naproti - 1. stupeň

Během měsíce února a března se žáci na 1. stupni střídali na účasti výukového programu, který se týkal zdravého životního stylu. První ročník a druhá třída absolvovaly přednášku na téma „Jdeme zdraví naproti“. Každé třídě zvlášť byly věnovány celkem dvě vyučovací hodiny. První hodina byla zaměřena na zdravou výživu, správné držení těla s důrazem na pohyb i odpočinek. Druhou hodinu žáci prožili v pohybu – vyzkoušeli si spoustu zajímavých pohybových her a zdravotních cvičení.

 
 

Třetí třída se zúčastnila dvouhodinové přednášky na téma „Hravě zdravě“ se zaměřením na zdravý životní styl včetně zdravé výživy. Společně rozlišovali zdravé a nezdravé potraviny. Čtvrté a páté třídy se věnovaly tématu „Moderní je nekouřit.“  Žáci byli seznámeni s nežádoucími účinky kouření a také jim byly představeny některé druhy tabáku. Děkujeme paní Petře Žídkové a paní Ivetě Stiksové z Krajské hygienické stanice ze Zlína, které děti těmito zajímavými a důležitými životními tématy velmi poutavě provedly. Zároveň patří velké poděkování Mgr. Janě Jančové za zprostředkování a zorganizování programu.

Foto ve fotogalerii.

 
Tvorba INTERNETOvých stránek