Organizace výuky v ZUŠ Strání od 12. dubna 2021

ŽÁCI:

Od 12. dubna je umožněna prezenční výuka a individuální konzultace v režimu 1 učitel a 1 žák.

Tam, kde nelze postupovat podle předešlého bodu (kolektivní výuky v nehudebních oborech, vzdělávání ve větší skupině - např. hudební nauka, soubory, výtvarný obor atp.), probíhá nadále distanční způsob vzdělávání.

V případě karantény žáka nebo učitele může proběhnout také individuální výuka distančně.

Žáků, navštěvujících školu za účelem individuální konzultace nebo individuální prezenční výuky, se povinné antigenní testování NETÝKÁ.

Žáci při vstupu a pohybu v budovách ZUŠ musí používat respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky, včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95).

V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. hra na dechové nástroje), mohou žáci sundat roušku.

 
 

UČITELÉ:

se musí prokázat:

- negativním výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin

- nebo platným testem, že prodělali onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace, nejeví známky onemocnění a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu neuplynulo více než 90 dní,

- nebo má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od dokončené aplikace  uplynulo nejméně 14 dní

- nebo potvrzení o provedení testů v jiné škole

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je zakázán.

Ve Strání 9. 4. 2021

 
Tvorba INTERNETOvých stránek