Archiv


Exkurze do Brna

7. listopadu se naši žáci 6. třídy spolu s žáky 5. a 6. třídy z Březové vypravili na exkurzi do Brna. Nejdříve navštívili Technické muzeum, kde si mohli vyzkoušet fungování různých fyzikálních zákonů v praxi.

 
 

Neméně zajímavá byla pak prohlídka zbývající části muzea. Odtud se přesunuli do Planetária, kde vyslechli povídání s příznačným názvem Příběh sluneční soustavy, otestovali svoji váhu na Zemi v porovnání se svou váhou na jiných planetách a zkusili si vytvořit vodní vír. Poslední zastávkou byla návštěva pavilonu Anthropos, jedné ze součástí Moravského zemského muzea. Tady se prošli spolu s paní průvodkyní obdobím pravěku. Exkurze byla zajímavá, ale i časově náročná. Domů se vrátili navečer, plni nových poznatků, dojmů a řádně unaveni.          

 
Tvorba INTERNETOvých stránek