Doporučení KHS Zlín

Vzhledem k výraznému nárůstu počtu onemocnění Covid-19 na území Zlínského kraje doporučuje KHS Zlín 

- nevytvářet rizikové situace, které představují nařízení karantény pro mnoho dětí, žáků či zaměstnanců školy

nedoporučuje konání třídních schůzek, velkých porad, nadbytečné slučování a spojování tříd

- doporučuje omezit konání hromadných a dále školících prezenčních akcí

- doporučuje upřednostnit v co největší míře elektronickou komunikaci jak s rodiči, tak s kolegy jako náhradu porad

Semafor stupně pohotovosti v ČR

Více viz příloha

 
 
 
Tvorba INTERNETOvých stránek