Výšlap na Vápenky

Výšlap jsme zahájili ráno 23. června. Obloha slibovala pěkný horký den. Šli jsme přes Dolinu, loukou na Kerešovou a dále po Kobelňanské, chodníkem za Kamennou boudou až na Vápenky. Návrat jsme zvolili kolem rybníka Žabka, abychom se ukryli do stínu lesa. Cestou zpět se někteří hoši rozhodli překonat sami sebe a více než půl cesty šli naboso. Byla to příjemná pomyslná tečka za letošní výukou tělesné výchovy. foto

 
 
 
Tvorba INTERNETOvých stránek