Žákovská samospráva

ŽÁKOVSKÁ SAMOSPRÁVA 2023 – 2024

 Žákovskou samosprávu tvoří vždy dva zástupci z 6. – 9. tříd druhého stupně základní školy. Jsou voleni svými spolužáky na začátku školního roku jako starosta/ka a místostarosta/ka třídy. Tuto funkci zastávají po celý školní rok.

Zvolení zástupci tříd:

 6. A - Bronislav Luzar, Markéta Tomancová 

 7. A – Josef Popelka, Eliška Macková 

 7. B – Lukáš Haloda, Lukáš Žajgla 

 8. A – Tomáš Zetka, Michaela Dzuráková 

 8. B – Adéla Adámková, Lucie Benešíková 

 9. A – Táňa Zderčíková, Matyáš Popelka 

 9. B - Tereza Knotová, Soňa Matejíková 

OKRUHY ČINNOSTI A KOMPETENCE ŽÁKOVSKÉ SAMOSPRÁVY

  • Aktivně se podílí na životě školy, spolupracuje a pomáhá při organizování různých akcí (projektových dnů, sportovních soutěží aj).
  • Umožňuje žákům vyjádřit se k aktuálnímu dění ve škole.
  • Podává návrhy na vybavení tříd a školy, náplň přestávek, žákovské služby, úklid a estetizaci školy.
  • Každý týden dohlíží na vzhled, čistotu a pořádek (třídění odpadu) ve třídách na II. stupni. Provádí tím jejich hodnocení.
  • Žáci školy se mohou na členy žákovské samosprávy obracet se svými školními problémy a jejich prostřednictvím je řešit.
  • Členové žákovské samosprávy nezasahují do školních záležitostí, jejichž rozhodování a posuzování patří do pravomoci vedení školy.

 Člen žákovské samosprávy má povinnost:

– pravidelně se účastnit všech řádných i mimořádných jednání žákovské samosprávy

– pravdivě informovat své spolužáky o průběhu jednání, o projednávaných problémech a rozhodnutích, ke kterým žákovská samospráva dospěla

– dodržovat a naplňovat stanovy žákovské samosprávy

Funkce v žákovské samosprávě:

Starosta samosprávy - Tomáš Zetka

Místostarostka samosprávy - Matyáš Popelka

Odpovědnost za hodnocení tříd - Adéla Adámková, Lucie Benešíková

Všichni členové žákovské samosprávy:

– mají navzájem zcela rovnoprávné postavení

– spolupracují s vedoucím žákovské samosprávy, Mgr. Janou Jančovou, i třídními učiteli

– scházejí se na pravidelných řádných schůzkách v učebně českého jazyka, pokud není dohodnuto jinak, první středu v měsíci v 7:30 hodin (o případné změně budou informováni na nástěnce ŠMP ve 2. patře školy)

 
[ celý text... ]
 
Tvorba INTERNETOvých stránek